top of page

Operacije

Surgical Lights

Endoscopy and minimally invasive surgery

Endoskopske operacije se sprovode kroz prirodne otvore ili kroz minimalne otvore za instrumente. One su standard za većinu zemalja u Evropi pa se sprovode i u našoj ustanovi.

Sprovodimo:

  • Bipolarnu endoskopsku resekciju prostate i tumora bešike;

  • Laparoskopske operacije bubrega i prostate;

  • Laparoskopske rekonstrukcije karličnog dna kod žena i operacije nekontrolisanog mokrenja.

Kod svih navedenih operacija, postoperativni tok je kraći, a krvavljenja i tegobe pacijenta obično manji nego na otvorenim hirurškim intervencijama. U slučajevima kada je to potrebno, sprovode se i otvorene hiru[ke procedure svih vrsta.

bottom of page