top of page

Bipolarna plasmakinetska endoskopska resekcija tumora bešike i uvećane prostate (Bipolar TUR)

Površni tumori bešike i dobroćudno uvećanje prostate najuspešnije se leči odstranjivanjem promenjenog tkiva - bipolarnom plazmakinetskom resekcijiom koju primenjujemo (Bipolarni TUR).

BIPOLARNI TUR JE DANAS PRVA PREPORUKA ZA KLINIČKU PRAKSU EVROPSKE ASOCIJACIJE UROLOGA (www.uroweb.org, 2023.).

bipolarna prostata preporuke.jpg

Tehnika bipolarnog Tura ima više prednosti u odnosu na monopolarni TUR, zbog smanjenih komplikacija, odsutnog vremenskog ograničenja TUR sindrom. Bipolarni TUR omogućava preciynu eliminaciju tkiva, dajući povoljne feekte ya pacijente

 

Uprkos veoma  agresivnom marketingu laserskog lečenja uvećane prostate i tumora bešike ono nije pokazalo kliničku superiornost za razliku od potpune superiornosti u lečenju kamena.

Bipolarni TUR se obavlja kao jednodnevna procedura zbog superiornog zaustavljanja krvavljenja, pa pacijenti nakon 24 sata odlaze kući, dobijaju najpouzdaniji patohistolo[ki nalaz, potreba za transfuzijom praktično ne postoji (ali je svakako moguća u našoj ustanovi) a ne postoji  ni vremensko ograničenje procedure.

Poslednje ali svakako ne najmanje važno je cena, koja je primerenija ekonomskim mogućnostima pacijenata bez ikakvog gubitka kvaliteta.   

bottom of page