top of page

Lečenje nekontrolisanog mokrenja i prolapse (spada) organa male karlice

Nekontrolisano mokrenje nije ni u jednom period života normalna pojava. Ono se najčešće manifestuje kao stresna inkontinencija, urgentnima inkontinencija ili kao mešavina ta dva entiteta.

 

Stres urinarna inkontinencija nastaje zbog neadekvatne potpore uretre i mokraćne bešike. Najuprošćenije posmatrano, u nekom trenutku vremena, tokom kašljanja, kijanja ili fizičkog napora, pritisak u punoj mokraćnoj bešici nadjačava tonus sfinktera i rezistenciju ispod bešike pa mokraća iscuri nekontrolisano.

 

Princip hirurškog lečenja je da se upotrebom sintetskog materijala - slinga (mrežice - kolokvijalno) ojačaju potporne strukture i tada se korišćenjem sutetskog materijala kao matriksa formira veoma snažan ožiljak koji deluje kao stabilna potpora i time se nekontrolisano mokrenje izleči. Sintetski materijal se postavlja na različite načine uvek kroz minimalni objektivno nevidljivi rez na koži (ili kroz vaginalni rez) pa je rez objektivno nevidljiv. Operacija je veoma uspešna (više od 80% žena je zadovoljno i nakon 10 godina), podnosi se lako i izvodi se kao jednodnevna hirurgija (www.orweb.org).

 

Karlično dno žena nije potpuno zatvoreno, a organi se oslanjanju na mišićne i fascijalne strukture male karlice. Menjanjem sastava kolagena posle menopauze i slabljenjem mišića karličnog dna dolazi do prolapse, ispadanja organa kroz nepotpuno zatvoreno karlično dno. Korišćenjem prirodnih materijala i minimalne neophodne količine sintetskih materijala, koriguje se prolaps.

Pristup korekciji inkontinencije i prolapse je integralan - oba problema se rešavaju istovremeno kada god je moguće.

 

Urgentna inkontinencija predstavlja neodrživi nagon za mokrenjem koji se završava umokravanjem. Mokraćna bešika funkcioniše kao rezervoar niskog pritiska, a mokrenje se može unutar prihvatljivog vremena odložiti. Urgentno mokrenje predstavlja poremećaj tog ciklusa. Lečenje sprovodimo medikamentima ili njihovim kombinacijama, kako oralnom primenom, tako primenom u samu bešiku kako bi se postigli optimalni rezultati.

bottom of page