top of page

Simptomi

Urološka oboljenja imaju veoma raznovrsne slike a neka su  potpuno bez simptoma sve do svojih odmaklih stadijuma. Zato je od velikog značaja kako interpretacija zdravstvenih smetnji i redovne kontrole kako bi se bolesti pravovremeno lečile.  

 

Krv u mokraći (hematurija) je najvažniji urološki simptom u čijoj pozadini može da bude infekcija, tumori različite lokalizacije, kamen ili poremećena koagulacija krvi i zahteva neizostavno pregled urologa.  

 

Tumore urotrakta svih lokalizacija lečimo minimalno invazivnim laparoskopskim i endoskopskim  operacijama. One omogućavaju kraći bolravak u bolnici manje komplikacija prilikom lečenja tumora. 

Poremećeno mokrenje (dizurične smetnje) javlja se i kod muškaraca i kod žena i veoma je česta.  

  

Kamen urotrakta je veoma često oboljenje. Nekada daje sasvim blage smetnje a nekada je uzrok veoma velikih tegoba) bolova, muka povraćanje). Veoma često kamen se ponavlja jednom ili više puta. Savremeni načini lečenja koje primenjujemo omogućavaju minimalno invazivni pristup u lečenju kamena.  

 

Dobroćudno uvećanje prostate je kod muškaraca najčešći uzrok problena je koje zahteva urološko praćenje i nekada operativno lečenje. Pravilna procena smetnji i odabir trenutka za pravovremeno operativno lečenje zahteva urološko praćenje i u većini zemalja je deo elementarne zdravstvene kulture muškaraca. Takodje se bavimo rekonstruktivnim operacijama suženja mokraćnih puteva (uretroplastika). 

 

Karcinom prostate je najčešće maligno oboljenje muškaraca koje u ranim fazama nema karakteristične simptome. Pravovremena operacija karcinoma prostate koji primenjujemo (laparoskopska ili otvorena) omogućava potpuno izlečenje.  

 

Kod žena najčešće oboljenje su infekcija i nekontrolisano mokrenje-inkontinencija. Ni u jednom životnom dobu nekontrolisano mokrenje nije normalno. Spad organa male karlice veoma često se javlja zajedno sa nekontrolisanim mokrenjem i nju lečimo prema najnovijim standardima.  

bottom of page