top of page

Interventne procedure

Lasersko razbijanje kamena u bubregu

 

LASER predstavlja akronim engleskih reči  (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation-Svetlost pojačana stimulisanom emisijom zračenja) i koristi se u medicini dosta dugo vremena. Posle 2000. godine počela je masovna primena lasera u urologiji i donela revolucionarni napredak u lečenju.

 

Osnovna karakteristika lasera je prenos energije  putem  svetlosti koja se može koristiti za destrukciju ili evaporizaciju tkiva ili kamena.

 

U prilici smo da svojim korisnicima ponudimo  najsavremeniji holmijumski laser čija se energija fleksibilnom endoskopijom može preneti i koristiti za lečenje kamena u urotraktu ma koje lokalizacije.

Laser za razbijanje kamena u bubregu - UroExpert
Punkcija i sklerozacija ciste bubrega 

Bubrežne ciste nekada mogu da budu bolne ili stvaraju druge tegobe. One se mogu punktirati i sklerozirati i tom minimalno invazionom procedurom tegobe se smanjuju ili eliminišu. 

Transperinealna ultrazvučno vođena ciljana biopsija prostate 

Jedini način biopsije zvanično preporučen od strane Evropske Asocijacije Urologa koja povećava preciznost dobijenog uzorka i smanjuje broj komplikacija je dostupan u našoj ustanovi.

Perkutana nefrostomija 

Perkutana nefrostomija predstavlja postavljanje derivacije mokraće kroz kožu koja može da bude privremena ili trajna. Postavljamo I nefrostome većeg promera koje se mogu mnogo jednostavnije održavati I izbeći ponovnu hospitalizaciju.  

Biopsija bubrega

Ultrazvučno vođena punkcija intervencija koja se preduzima radi dijagnostike u sklopu tumora ili nekih parenhimatoznih oboljenja bubrega.  

UroExpert Ultrazvuk
Kontrastno snimanje 

Postoje različite procedure, posebno radiološke, za dijagnozu oboljenja bubrega i uretera (retrogradno snimanje, anterogradno snimanje, snimanje mokraćnog kanala, itd.) 

Prostaglandinski test 

Dijagnostika impotencije primenom medikamenta, merenje protoka kolor dopler sonografijom 

TRUS biopsija prostate

Uzimanje dijagnostičkog uzorka ultrazvučno vođenom biopsijom prostate 

Biopsija testisa 

Ultrazvučno vođena punkcija intervencija koja se preduzima radi dijagnostike u sklopu steriliteta. 

bottom of page