top of page

Dijagnostičke usluge

UroExpert ultrazvuk

Ultrazvuk i kolor dopler

Predstavlja osnovnu metodu urološke dijagnostike. Ona se u našoj bolnici primenjuje na savremenim aparatima i to u formi dijagnostičkih i interventnih procedura koje se sprovode pod dejstvom ultrazvuka.  

Najčešće se sprovodi u paru sa specijalističkim pregledom i tako urologu daju potpunu sliku oboljenja.  

Specijalistički pregled

Kao i u svim medicinskim disciplinama, klinički pregled je osnovna dijagnostička metoda i u urologiji, ali se pri tome saznaje ono što je važno u emotivnoj i psihološkoj sferi pacijenta.

 

Najčešće se sprovodi u paru sa ultrazvukom i tako urologu daju potpunu sliku oboljenja.  

UroExpert Specijalistički pregled

Laboratorijski nalazi

Svi laboratorijski nalazi koji su potrebni za dijagnozu uroloških oboljenja su dostupni kod nas.

Kompletna dijagnostika muškog steriliteta, kao i obrada i priprema za vantelesnu oplodnju

Svi laboratorijski nalazi koji su potrebni za dijagnozu uroloških oboljenja su dostupni kod nas.

Eho testisa

Kada je dijagnoza oboljenja testisa u pitanju ultrazvuk je pokazao najveću pouzdanost pa se primenjuj. 

Cistoskopija

Cistoskopija je metoda kojom se posmatra unutrašnjost i precizno dijagnostikuju oboljenja mokraćne bešike I mokraćnog kanala koji do nje dolazi. Zbog izvesne neprijatnosti koja je prati sprovodi se uvek u lokalnoj anesteziji ili u opštoj anesteziji kada pacijent to želi.  

Ureteroskopija i fleksibilna ureteroskopija

URS I FURS su metode promatranja unutrašnjosti gornjeg urotrakta, kako mokraćnih kanala (uretera) tako I bubrega. Po potrebi se mogu uzimati uzorci za pregled, razbijati kamen i uraditi kontrastna snimanja. Pregled i intervencija su bezbolni i izvode se u anesteziji.

bottom of page